Servisní intervaly nebržděné přívěsy

Servis

 

 

 

 

Servisní intervaly pro nebržděné přívěsy s nápravami AL-KO 700-5 750kg

 

Pozor: Servisní úkony smí být vykonávány pouze v autorizovaných odborných dílnách (servisní stanice, seznam opraven viz dále) odstraněním přírubové matice (pos. 1).  Přírubová matice musí být potom utažena předepsaným utahovacím momentem.

 

Všechny případné údržbové práce smí provádět pouze proškolení pracovníci.

 

Při koupi nového přívěsu nebo nové nápravy je potřeba vždy provést prohlídku vůle ložisek po ujetí 1000km nebo nejpozději do 1/2 roku podle toho co přijde dříve v autorizovaném servise . 

 

Údržbové práce by se měly provádět po 10 000 – 15 000 km nebo každých 12 měsíců - nové promazání axiálního ložiska kolového náboje a nové seřízení axiální vůle ložiska

 

Pozor: U přívěsů - pro transport lodí, které vjíždějí do vody, zejména slané, je třeba provádět mazání kolových nábojů každé 3 měsíce (s výjimkou nábojů vodotěsných).  Vždy po ujetí 2 000 km nebo každých 6 měsíců zkontroluje axiální vůli uložení nábojů kol.

 

Comments