Random product

Servisní intervaly vzduchových přívěsů

Servis

Údržba nápravy

 Pro zajištění bezpečného a dlouhodobého provozu nápravy je nutné provádět pravidelnou údržbu a mazání nápravy.

 

Po 50 a 100 km

-    dotáhnout matice kol

 

Po 2 500 km

-    dotáhnout matice kol

-    dotáhnout matice třmenů

-    zkontrolovat axiální vůli ložisek nábojů kol

-    zkontrolovat kroky brzdových pák

-    zkontrolovat plynulost chodu klíčů brzdy a jejich vracení

-    provést kontrolu maziva v ložiskách nábojů kol

-    promazat všechna mazací místa (10 maznic) – tuk A00

 

Po 10 000 a 15 000 km

-    dotáhnout všechny šroubové spoje

-    dotáhnout matice kol

-    dotáhnout matice třmenů

-    zkontrolovat axiální vůli ložisek nábojů kol

-    zkontrolovat kroky brzdových pák

-    zkontrolovat plynulost chodu klíčů brzdy a jejich vracení

-    provést kontrolu maziva v ložiskách nábojů kol

-    promazat všechna mazací místa (10 maznic) – tuk A00

 

Po 60 000 km nebo 1x ročně

-    demontovat náboje kol

-    odstranit staré mazivo

-    zkontrolovat stav ložisek kol

-    namazat novým mazivem, ložiskový prostor vyplnit ze ¾  tukem NH2

-    nastavit ložiskovou vůli

 

Comments